w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/257/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2016 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały