na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 167 położonej w miejscowości Wiśniowa.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną