na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 534/3 położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.