w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5

Treść uchwały

Link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego