w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/442/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Osowa zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/638/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały