w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/285/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały