w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za I półrocze 2016 roku

Treść uchwały