na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 314 obręb Wiśniowa.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną