w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w istniejącym pasie drogowym w Smerdynie”

Treść zarządzenia