w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok.

Treść uchwały

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok (wielkość pliku ok. 80 MB)

Zestawienie załączników

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego