w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Treść uchwały