w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały