w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów - etap II"

Treść uchwały