w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2011-2019

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3