w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXXII/593/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Staszów

Treść uchwały