w sprawie rozpatrzenia skargi Pani _____ na działalność pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, a tym samym na działalność Burmistrza Miasta Gminy Staszów

Treść uchwały