w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały