w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały