w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego