w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok

Treść uchwały