na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 694/1 położonej w obrębie Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną