na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 684/11 oraz 684/12 położonej w obrębie Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji  wraz z kartą informacyjną