w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Treść uchwały