w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść uchwały