w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie

Treść uchwały