w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Kurozwękach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stafana Żeromskiego w Kurozwękach

Treść uchwały