w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok

Treść uchwały

Treść uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego