Oświadczenie majątkowe za 2011 rok

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji

Oświadczenie majątkowe z dnia 28.09.2017 r

Oświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2018 r

Oświadczenie majątkowe z dnia 31 sierpnia 2018 roku