na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2 oraz 130 położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną