w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Staszowie

Treść uchwały