w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały