ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: Modernizacja Targowicy w Staszowie"

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną.