na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 371/2 położonej w obrębie Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z karta informacyjną