w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

Załączniki do zarządzenia