na działkę położoną w Grzybowie, oznaczoną nr ewidencyjnym 322/7, objętą granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" - podstrefa Staszów

Strona z ogłoszeniem