W sprawie powołania Komisji d/s odbioru usługi edukacyjnej w zakresie szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

Treść zarządzenia