rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 718, obręb ewid. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną