w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

Treść zarządzenia