w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/475/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały