w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia