z terenu nieruchomości o nr ewid. 5886/1, obręb ewidencyjny Staszów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną