w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Spółce Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia