w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym”.
- „Nadzór inwestorski nad przebudową oraz zmianą sposobu uzytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym”.

Treść zarządzenia