w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach”

Treść zarządzenia