Link do zarządzenia dot. ogłoszenia przedmiotowego konkursu