w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Gminny Program Szczepień przeciwko Grypie na lata 2019-2020 Gminy Staszów

Treść uchwały