na działce oznaczonej nr ewidencyjnej 59/1 położonej w obrębie ewid. Wiśniowa.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną