Treść protokołu

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 13 września 2018 roku do 15 października 2018 roku