1. Stanisław Altenberg - przewodniczący

2. Artur Śliwa - członek

3. Tomasz Klimek - członek

4. Bonifacy Wojciechowski - członek

5. Ireneusz Kwiecjasz - członek

6. Mirosław Bernyś - członek