położonej na działce oznaczonej nr ewid. 193/9 w miejscowości Oględów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną